Focus stacking

Mijn nieuwe camera heeft een optie om een aantal opnamen met steeds iets andere scherpstellingsafstand te maken (“focus shift“). die reeks opnamen kunnen dan in een bewerkingsprogramma worden samengesteld (“focus stacking“), zodanig dat de resulterende foto van voor tot achter scherps is.

Hier beschrijf ik kort mijn eerste experiment daarmee.

Lees “Focus stacking” verder